Клиенти на Л НетКом ЕООД

Комуникационен център с пълна статистика и модул за запис на разговори:

Торти Чочко

Онлайн Бутик Alessa

Виайлет такси

Елма такси

Еко такси

Трафик такси

Комуникационна система с модул за запис на разговори:

Такси 1

Балкан Биосерт ООД

Хюманита ООД

Система за запис на разговори:

Лено АД

УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД

В и K Добрич АД

IP факс сървър с web базиран потербителски интерфейс:

Филкаб АД

Хибридна ISDN/IP комуникационна система и оборудване за локална мрежа:

Петко Ангелов БГ ЕООД

Copyright © L NetCom