Клиенти на Л НетКом

Петко Ангелов БГ ЕООД
Хибридна ISDN/IP комуникационна система и цялостно решение за локална мрежа, включващо комутатори, маршрутизатор и оборудване за безжичен достъп.

ТНК Кепитъл
Linux базирана система за запис на разговори по SIP протокол.

Торти Чочко
Linux базиран комуникационен център с модул за запис на разговори и разпределени агенти в София, Пловдив и Хасково.

Балкан Биосерт ООД
Linux базирана комуникационна система с модул за запис на разговори.

Хюманита ООД
Linux базирана комуникационна система с разпределени абонати при изградени VPN канали между централен офис и двадесет крайни точки.

Филкаб АД
Linux базиран факс сървър с петнадесет канала и графичен интерфейс за приемане и изпращане на факсове. Система за запис на разговори по SIP протокол.

Онлайн Бутик Alessa
Linux базиран комуникационен център с модул за запис на разговори.

Такси 1
Linux базирана комуникационна система с модул за запис на разговори.

Виайлет такси
Linux базиран комуникационен център с модул за запис на разговори.

Елма такси
Linux базиран комуникационен център с модул за запис на разговори.

Еко такси
Linux базиран комуникационен център с модул за запис на разговори.

Трафик такси
Linux базиран комуникационен център с модул за запис на разговори.

Водоснабдяване и канализация Добрич АД
Linux базирана система за запис на разговори по SIP протокол.

ВИП Оферта
Linux базиран комуникационен център с модул за запис на разговори.

Copyright © L NetCom